golf

Disclaimer

De website van OOK EEN FIJNE DAG! is gericht op de bezoeker die informatie wil over ouderen begeleiding en gezelschap op maat. OOK EEN FIJNE DAG! besteedt veel zorg aan de weergave van deze website, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op enig moment actueel, juist en of volledig is. OOK EEN FIJNE DAG! garandeert niet dat deze website virusvrij is of zonder fouten en of onderbrekingen functioneren. OOK EEN FIJNE DAG! is niet aansprakelijk voor en staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

OOK EEN FIJNE DAG! behoud zich het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van deze website.

Beslissingen gebaseerd op de informatie op de site van OOK EEN FIJNE DAG! zijn uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de bezoeker en in ruil voor het gebruik van de site van OOK EEN FIJNE DAG! stemt de bezoeker ermee in OOK EEN FIJNE DAG! te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker op basis van die informatie neemt.
De volledige website inclusief intellectuele eigendomsrechten is het exclusieve eigendom van OOK EEN FIJNE DAG! en of haar opdrachtgevers.

OOK EEN FIJNE DAG! geeft de bezoeker van deze site toestemming om voor eigen rekening en risico de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens alleen voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, of commerciële exploitatie.