Wat doen wij?

OOK EEN FIJNE DAG! biedt zorg, begeleiding en gezelschap op maat bij allerlei activiteiten. We kijken goed naar de interesses, levensstijl en mogelijke wensen van uw ouder. De begeleiders kunnen ingezet worden voor een aantal uren per week, of tijdelijk maar ook eenmalig bij een bijzondere gebeurtenis of situatie. De ouder en u geven aan welke activiteiten wenselijk zijn en deze worden daarna afgestemd met de begeleider. Lees verder.

Kosten

Voor de kosten maken wij een persoonlijk voorstel. De kosten van de begeleiding kunnen particulier of geheel of gedeeltelijk vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB)worden voldaan. Mogelijk kunnen we u hierin de weg wijzen.